Vedení pilotního deníku sice není nijak a ničím předepsáno, ale přesto doporučujeme pilotům vést si co nejpodrobnější záznamy o nalétaných hodinách a kilometrech.
Tuto ukázku pilotního deníku berte jako jednu z mnoha možných…