Již v antických dobách letců Daidala, Ikara a dalších nadšenců bylo jasné, že něco tak neopakovatelného a potřebného, jako je dnešní PG klub Draci, prostě musí vzniknout. Byla to jen otázka času – přesně podle hesla: „Smrt jistá, hodina smrti nejistá…“.

Skutečné základy klubu položil však až Otto Lilienthal, který těsně před svým slavným pokusem o přelet Atlantiku zatoužil podělit se o své letecké zkušenosti s nějakými spřízněnými dušemi a pátral po Dracích, se kterými by založil spolek. Když však v matrice zjistil, že nejstarší z Draků se narodí až za sto let, od svého záměru upustil a zklamaně se i se svým strojem vrhl do hlubin Atlantiku. Pouze ti největší historičtí ignoranti dnes tvrdí, že příčinou havárie byla mechanická závada – my víme své…

II. Začátky klubu

A pak to konečně přišlo: Nejzasloužilejší z Draků, Lojza, po té, co ho již nudilo padat na seskokovém padáku z letadla stále stejnou rychlostí, začal hledat způsob, jak se ve vzduchu udržet co nejdéle. Po několika neúspěšných pokusech (mávání rukama, osedlání kolem letících ptáků, zapalování stohů pod sebou apod.) vypukl v českých zemích na konci osmdesátých let blázinec jménem paragliding. První nesmělé krůčky tohoto nového leteckého fenoménu nemohl Lojza nechat bez povšimnutí – a tím nevědomky zahájil neodvratnou cestu k budoucímu dračímu klubu. Sám sice nechal na známém ranském kopci zdraví, ale jako správný průkopník ukázal cestu nám, ostatním.

Dalším záslužným činem nestora klubu Lojzy bylo zplození syna Petra, který mu již v útlém věku sloužil jako dobrý upoutaný model při prvních pokusech o vlekání za autem. Také tyto pokusy z pionýrských dob (není doloženo, že by Petr byl kdy členem pionýrské organizace – jedná se samozřejmě o paralelu s dobýváním divokého západu) předznamenaly jednu z ústředních aktivit dnešního klubu – snaha o provozování navijáku.

Jaké byly motivy jednotlivých ostatních členů klubu začít si s paraglidingem, není známo a je reálný předpoklad domnívat se, že ani jedna z těchto pohnutek nemůže svědčit o normálnosti a zdravém rozumu takových lidí. Faktem ale zůstává, že postupně od poloviny devadesátých let se tu více, tu méně náhodou začali potkávat padáčkáři z Hané a přilehlého okolí na stejných kopcích. Myšlenka založit společenství sice občas padla, ale nebyla po několik let realizována, protože vždy převážil dobrý pocit ze společně sdílených zážitků a hlavně svoboda a individualismus každého z pilotů, který je základem létání a zároveň přirozenou překážkou jakékoliv organizovanosti. Ale právě spontánní potřeba jezdit na kopce v partě a postupně získávané zkušenosti předávat navzájem postupně připravovala mysl většiny z nás na okamžik, kdy společné akce budou společné nejen obsahově, ale také formálně. Tím spíše, že Pavel přišel v roce 1999 s nápadem vyhlásit mezi létajícími členy party soutěž v přeletech. A kde je soutěž, tam začíná potřeba organizace. Samotnému založení klubu předcházel také nápad vybavit všechny členy party jednotnými tričky, které dodnes díky invenci Jitky odlišují Draky od ostatních obyčejných padáčkářů.

Roznětkou a spouštěcím mechanismem myšlenky založit oficiální klub byl jeden z mnoha šílených nápadů Honzy – přihlásil se totiž naším společným jménem do výběrového řízení, které vyhlásila LAA na provozování svazového navijáku. Je pravda, že naše parta několikrát o pořízení navijáku uvažovala, ale nikdy jsme se nevzdálili ze stádia úvah k realizaci. Teprve tento impuls znamenal pádný důvod k registraci klubu jako občanského sdružení. Formality kolem registrace, tvorby stanov a příprav ustavující valné hromady si vzal na starost Jirka, který je známý tím, že se běžně pohybuje v kalných vodách práva a ve stájích úředních šimlů. Výsledkem pak bylo reálné ustavení klubu 3.6.2000 na valné hromadě v olomoucké hospodě Ranč – mimochodem majitelé hospody vážně uvažují o zasazení pamětní desky na počest tohoto historického okamžiku.

III. Současnost klubu

V současnosti tvoří PG klub Draci 13 členů a o dalších 2.264 víme bezpečně, že vážně uvažují o vstup do klubu. Za slušné chování byl předsedou klubu zvolen Jirka Valenta. Ústředním bodem zájmu klubu je v současnosti práce na zprovoznění svazového navijáku. Původní šílený nápad Honzy totiž došel naplnění a díky řadě okolností se podařilo přesvědčit předsednictvo svazu PG LAA, že nejlépe bude svazovému navijáku právě na Hané. Dlužno říci, že se jednalo o jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké kdy jednotliví členové předsednictva svazu ve svých životech učinili! Naviják ale potřebuje dost zásadní technické úpravy, takže to ještě nějaký týden potrvá. Záměrem ovšem je zprovoznit mašinu v průběhu prázdnin 2000 a umožnit tak vlekání nejen členům klubu, ale i zájemcům v nejbližším okolí. Až bude naviják v provozu, hodláme jeho provoz avizovat všem, kteří o to budou stát – jednak odkazy na Internetu, jednak časem také automatickým posíláním SMS – zpráv na mobilní telefony těm šťastlivcům, kteří tento zázrak techniky vlastní.

Další aktivitou klubu je klubová soutěž v přeletech – iniciátorem a sponzorem soutěže je Pavel, administrátorem Lojza. Propozice soutěže a průběžné pořadí jsou aktuálně uveřejněny na klubových web stránkách.

Nezanedbatelnou výhodou existence klubu je také možné jednání se sponzory. Určité nabídky již existují a v případě úspěšné realizace budou členové klubu informováni.

Samozřejmou součástí činnosti klubu je pořádání společných akcí – nejnověji zájezd na Donovaly v červenci.

 

červen 2000
Jiří Valenta